Velký plakát Čechoslováků v armádách Dohody 

Přihláška do italských legií

Osobní spis legionáře Dušana Hataly

„Rukověť českého vojáka“

Propagační plakáty Vojtěcha Preissiga, 1914

Průkazní lístek francouzského legionáře 

Přihláška do ruských legií 

Leporelo k filmu „Nezapomeňte Zborov“

Manuál k japonské pušce Arisaka vz. 1905 a její technický výkres

Osobní korespondence legionáře Vratislava Charfreitaga

Sada pohlednic k Vánocům 1919 a Novému roku 1920

Preissigův plakát vyzývající k účasti na bazaru

Hlášení adresované generálu Radolu Gajdovi

Telegram Lva Trockého k odzbrojení Čechoslováků

Mapa bitvy u Lipjag z 4. července 1918

Mapa transsibiřské magistrály s rozložením čs. jednotek v dubnu 1919

Noviny The Sun „Masaryk je pánem Sibiře“

Štefánikův rozkaz 588 o zrušení vojenských komitétů čs. vojska na Rusi

Leták s provoláním Milana R. Štefánika

Rakousko-uherské noviny o situaci na frontě 

Časopis „V boj!“

Časopis „Československá Rudá armáda“

Výzva ke vstupu do Rudé armády podepsaná Jaroslavem Haškem

Rusko-český kalendář na rok 1917

Akcie Legiobanky 

Soubor papírových platidel z občanské války v Rusku (ruble, jeny, místní měna) 

Letáky vhazované do rakousko-uherských zákopů na italské frontě

Brožurka s notami a textem „Pochodové písně čs. domobranců z Itálie“

Životní pojištění italského legionáře 

Satirický časopis „Houpačky“

Program oslav 1. čs. střeleckého pluku

Opis předávacího protokolu ruského zlata

Úryvek z deníku Františka Nováka

Nástěnná mapa evakuačních transportů z Ruska

Legionářský pas  

Potvrzení o očkování

Příručka „Na cestu domů mořem“

Členský průkaz ČSOL 

Udílecí dekret k Čs. revoluční medaili Františku Vrzalovi

Mapa rozvědek České družiny v Haliči, 1914 – všitá