Editor: Jaroslav Nečas
Autoři knihy

Kapitoly:

1914–1920 Zlomové okamžiky
Kronika čs. legií

1914–1918 Zrod legií
Prošlapat vlastní cestičku

Velitelé
Muži v pozadí

1914 Česká družina
Mezi prvními

1914–1915 Rota Nazdar
Červenobílí nazdárci v legii

9. května 1915 Bitva u Arrasu
Bojový křest ohněm

2. července 1917 Bitva u Zborova
Den, který vstoupil do historie

1917–1918 Čs. výzvědčíci v Itálii
Průzkumníci ve stínu oprátky

Zbraně
Od bodáků po letadla

Polní pošta
Poslové ze Sibiře

1914–1918 Dobrovolníci v Srbsku, Velké Británii a USA
Pod cizími vlajkami

8.–13. března 1918 Bitva u Bachmače
Do vlaků a na východ!

Stejnokroje
Šaty dělají legionáře

1892–1948 Radola Gajda
Pán Sibiře

1918–1920 Boj o transsibiřskou magistrálu
Vystoupení proti bolševikům

Slováci v legiích
Bojovníci zpoza Karpat

Legionářské ešalony
Republika na kolečkách

Informace a osvěta
Pro potěchu ducha 

1918–1919 Úpadek morálky ruských legií
Legionářské vojsko v rozkladu?

17. července 1918 Vyvraždění Romanovců
Mohli legionáři zachránit cara?

Českoslovenští rudoarmějci
Pod pěticípou hvězdou

Hospodaření legií
Vojáci jako podnikatelé

1918 Legie v Itálii
Na poslední chvíli

21. září 1918 Boj o kótu Doss Alto
V sevření nepřítele

Řády a vyznamenání
Vděk svobodné vlasti 

Každodennost
Nuda, stres i čekání

1920 Předání carského pokladu
Záhada ruského zlata

1919–1920 Návrat do vlasti
Cesta kolem světa

1918–1919 Boj o hranice republiky
Proti Polákům a Maďarům

Odkaz legií
Legionářské století

1918 Vznik Československa
Bez legií by to nešlo

Autoři, literatura a obrazové zdroje